کارشناس ارشد علوم اجتماعی، دبیر گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر، متولد 1360 تهران

جواد صفائی، دانش آموخته ی فلسفه و حقوق از دانشگاه شهید بهشتی، متولد 1360 تبریز

طلبۀ سطح عالی حوزه علمیه قم، متولد 1367 تهران

کارشناس ارشد اقتصاد

پژوهشگر و مستند ساز، دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه علم، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، مهندسی کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر. متولد 1367، تهران

کارشناس ارشد مدیریت شهری دانشگاه تهران، متولد 1370 شهر طبس

دکترای مدیریت رسانه از دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، متولد 1365 مشهد

فارغ التحصیل مهندسی برق- مخابرات از دانشگاه خلیج فارس بوشهر و کارشناس ارشد جامعه شناسی از دانشگاه شیراز، متولد 1368، بوشهر

دکترای مکانیک سیالات از دانشگاه علم و صنعت نروژ، دانش آموخته مهندسی مکانیک سیالات از دانشگاه علم و صنعت تهران، متولد 1362 تهران

دانش آموخته کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران و ارشد رشته روابط بین الملل از دانشگاه مالک اشتر، متولد 1362 تهران